Kontakt

Marian Garai – mgphoto.sk
Katova 169/8
969 01 Banská Štiavnica

IČO: 40 040 224
DIČ: 1045769604

Banka: 1415416002 / 5600 Prima Banka

mariangarai@gmail.com
mobil: 0905 169 927

Firma Marian Garai mgphoto.sk je zapísaná na Obvodnom úrade živnostenského podnikania v Žiari nad Hronom od 1.6.2010
č. OŽP-C/2010/00428-6
č. živnostenského registra 602-2022